مصاحبه‌ی دومان رادمهر، با رسانه‌ی خبری آخار

مصاحبه‌ی دومان رادمهر، سخنگوی «کانون دموکراسی و توسعه‌ی آذربایجان جنوبی» با رسانه‌ی خبری آخار (جمهوری آذربایجان): ایجاد کانون دموکراسی و توسعه‌ی آذربایجان جنوبی چه ضرورتی داشت؟ _ حرکت ملی آذربایجان 30 سال است که به‌ صورت جدی فعالیت دارد. طبیعتا دستاوردهای زیادی داشته است. این جنبش یک جنبش سیاسی-اجتماعی قوی و غالب در میان ترکان […]

مصاحبه‌ی دومان رادمهر، با رسانه‌ی خبری آخار Read More »